تبلیغات
 ... خوش آمدید

شما تا 25 ثانیه ی دیگر منتقل می شوید

با عرض خسته نباشید به دوستان عزیز ،
از امروز دیگه روی سیستم ایجاد و مدیریت سایت وی سی پنل مطلب مینویسم ،
الان هم در حال انتقال مطالب وبلاگم با كمك سیستم انتقال مطالب وی سی پنل به سایت جدیدم هستم .
شما تا چند لحظه ی دیگه به طور خودکار به سایت جدید وارد می شوید ...
اینم آدرس سایت : http://7barg.vcp.ir


/post/archive/1390/11/3
/post/archive/1390/5/4
/post/archive/1390/5/3
/post/archive/1390/5/2
/post/archive/1390/5/1
/post/archive/1390/4/4
/post/archive/1390/4/3
/post/archive/1390/4/2
/post/archive/1390/4/1
/post/archive/1390/3/4
/post/archive/1390/3/3
/post/archive/1390/3/2
/post/archive/1390/3/1
/post/archive/1390/2/4
/post/archive/1390/2/3
/post/archive/1390/2/2
/post/archive/1390/2/1
/post/archive/1390/1/4
/post/archive/1390/1/3
/post/archive/1390/1/2

قسمت اول

به قلم :جلیل امانی نژاد

-  والیبال،ورزش  محبوب تركمنهای ایران بعد از ورزش بومی وملی سواركاری از جذابیت وزیبایی خاصی نزد مردم صحرا بر خوردار است .  واین رشته ورزشی دیگر در میان مردم  صحراحكم یك زندگی رادارد  چه بسیار از عروسیهادر تركمن صحرا با برگزاری مسابقه والیبال اغاز میشود كه خود نشان از محبوبیت واستقبال بیشمار مردم را نشان میدهد    ودیگر والیبال  نه  تنها یك ورزش است، بلكه  یك  زندگی وشور است.

برگزاری یك مسابقه والیبال  در گنبد كاووس قلب وپایتخت والیبال ایران    چنان شور وهیجانی در میان مردم منطقه وبخصوص جوانان  ایجاد میكند كه ناگفتنی بسیاری را بدنبال دارد همزمان با برگزاری مسابقه  در دورترین نقاط  صحرا بسیاری به  پای تلویزیون ورادیو منیشینند  كه اخرین اخبارمسابقه روز را جویا شوند  واین حقیقت  زیبا ست كه مردم صحرا به عشق  جوانان خود پای اخرین وسایل ارتباط جمعی منشینند   بطوری كه حتی در دورترین نقاط مرز آبی ایران صیادان در كومه های صیادی ماهی گیری در گمیشان در صیدگاه تركمن  در میان امواج  نیلگون خزر  همچنان كه بدنبال او (طعمه وصید ) خود منیشینند  در تكاپوی شنیدن خبر پیروزی مردان خود به انتظار میمانند  انچنان كه چوپانان نیز در دشتهای وسیع وسرسبز  صحرا  در مراوه تپه وجرگلان نیز  همچون طبیعت ارامشان كه باسادگی  وبی الایشی  وجودشان است  در بی تابی خبر پیروزی مردان جوانشان لحظه شماری میكنند  اینان با پیروزی جوانان خود شاد وسر مست  وبا شكستهایشان مغموم میشوند و این تازه اغاز بحثها ی  والیبال گرمی بخش محافل میشود  واین چنین است والیبال در صحرا  شور می آفریند .  

دیدن چهره  تماشاگرانی كه  اشكهای  شوق انان بعد از پیروزی والیبال گنبد مقابل مصطفی كارخانه  وپتروشیمی  ماهشهر بر گونه تك تك آنان  جاری بود  ونشان دهنده  احساسات  پاك ولطیف انان بود برای هر بیننده ای معنا خاصی می بخشید  پیروزی  بر حریفان  كه تا دندان مسلح هستندشادی ویژه ای دارد و این تماشاگران هستند كه بعد از پایان  مسابقه  سوار برموج پیروزی سرشار  از غرور شادی وانرژی وهیجان هستندواین  شادی را با بازیكنان ومربیان تقسیم میكنند وبر بلندای غرور وافتخار می ایستند و چون ا مواجهای خروشان  دریا بر كرانه های پیروزی  میكوبند،اعتبار ومنزلت  وجایگاه  واقعی خود را برای تك تك مربیان وبازیكنان وكادر فنی ومجموعه  یك تیم ورزشی با صدای بلند فریاد میزند .

 امروز به بحث  فنی قدرت حریفان  ویا ایرادات فنی  ومعایب تیم گنبد در بازی فوق كاری نداریم  كه این پیروزی به علت حمایت بیدریغ  واراده وخواست قلبی و تشویقهای جانانه انان میسر ومهیا شده ، تماشاگران ابزاری مهم هستند كه  اهمیت ندادن به ان موجبات شكست را فراهم خواهد كرد این نیرو خالص و بی غل وغشی كه با تمام وجود قدرت آن  چون سایه  بر ورزشگاه  جاری واحساس  میشود قابلیت احترام ویژه ای است باید سپاسگزار وقدردان  چنین  نیروی عظیمی شدكه در بدترین شرایط تیمی  ومشكل ترین بازیها ورق را بسوی  پیروزی بر میگرداند  . انكار چنین نقشی   هدر دادن   پتانسیلی است كه بازیابی آن  در كوتاه مدت شرایط رادشوارتر وسخت تر خواهد كرد .

البته نباید این دیدگاه یك طرفه باشد همچنان كه  تماشاگران به بازیكنان هویت واعتبار میبخشنند باید جایگاه ومنزلت بازیكنان  را  نیز به نوبه خودمحترم شمرده و باید خیلی  از مسایل را نیزدر ارتباط با بازیكنان  باید رعایت كنند  هم چنان كه اگر بازیكنانی قدرتمند  در سطح ملی وارزشمند نداشته باشیم هیچ گونه پیروزی هم نخواهیم داشت  وبدون موفقیت هم  هیچ گونه هیجانی نخواهیم داشت  واز هر ورزش دیگر هم لذت نخواهیم برد تماشاگر وبازیكنان مكمل هم میباشند  اگراین  بازیكنان  استعداد وهنرو قدرت والیبال را دارند  در عوض این تماشاگران هستنند باحضور وپشتیبانی وحمایتشان به بازیكنان   شهرت ومنزلت اجتماعی  را به مردان خود میبخشند  

واین هم حاصل كوشش وتلاش مردان بزرگی است  كه والیبال گنبد وتركمن صحرا را به جامعه ورزش ایران شناساندن  ،اگر نگاهی  عمیق  به این چرا گنبد را قلب و پایتخت والیبال ایران مینامند  اینست  زمانی  مجموعه ای  كه چون  حلقه های زنجیرمتحد وهمدل  بودند كاریرا كه اصولی وعلمی وفراتر از هم ردیفان خود انجام داده اند  زمانی در دهه شصت گنبد بعنوان اولین تیم شهرستانی  در یك رشته ورزشی موفق به شكست یك تیم تهرانی با انهمه حمایتها وامكانات شده بود كه این موفقیتها این جاذبه ها واین همه  شور و اشتیاق  ایجاد شده  حاصل انست  . 

اگر نگاهی  به سایر شهرستانها بیافكنیم  چرا ورزش سایر شهرستانها  مثل والیبال گنبد پیشرفت نمیكند این همه  شهرستانها مختلف با جمعیتهای بیشتراز گنبد حتی مراكز استانی هم موفق نمیشوند چون  در این زنجیره گزینه ای بعنوان تماشاگری كه ورزش مرتبط راعمیقا درك كند تجزیه تحلیل كند  وجود ندارد  چرا سایر رشته های ورزشی در گنبد  مثل والیبال موفق نمیشوند ایا استعداد ومهارت ومدیریت ندارند و اگر هم موفق میشوند فقط در زمانی خاص ومحدود میشونند چون پشتوانه عظیمی مثل تماشاگران  والیبال گنبد راندارند .

برای پی  پردن به اهمیت  و ویژگیها  تماشاگران به  موضوع  ودومثال زیر توجه كنید  زمانی كه  از یكی  ازبازیكنان  جوان  چند سال پیش  به تیم گنبد پیوسته بود  سوال كردم  آیا تحت تاثیر شدت وقدرت تشویق تماشاگران  گنبد قرار میگیری  ، پاسخ داد كه هیاهو وتشویق تماشاگران بحدی وحشتناك است كه انگاردر زمان بازی پتك سنگینی  بر سرمان فرود می آید  حال به وضعیت روحی وروانی تیمها وبازیكنان حریف مقابل  چنین تماشاگران  نگاه كنید كه انان چه شرایطی را در گنبد تحمل میكنند وچه فشار  روحی وحشتناكی برانان وارد میشود وقتی یار خودی چنین ترس برش میدارد  وای بحال حریفان  .چندین سال پیش در یكی از پیكارهای مهم وحساسی كه در سالن نقی پناهی ورزشگاه قدیمی شهر كه خاطرات شیرین پیروزیها وبردهای آن هرگز فراموش شدنی نیست  برگزار میشد ... با سماجت تمام وبا اصرار  دودسته قبض بیلط را كه حدود صد عدد میشد  از مسولین مربوطه دریافت كردم   تا به دوستان وآشنایان بفروشم   ابتدا در محله  خودمان شروع به پخش وفروش بیلطها كردم  بلیطها بسرعت هرچه تمام تر  بفروش میرسد واتفاق  جالبی كه روی داد این بود  همزمان با فروش بیلطها  پسر اولی یكی از خانواده ها شتابان وخوشحال  از این كه فردا دغدغه  خرید بیلط وازدحام تماشاگران ندارد بیلط خود را خرید هنور دمی نگذشته بود  كه پسر دومی خانواده سراسیمه بسراغم آمد  وبا خواهش این كه بیلط مرا نگهدار تا پدرم از نماز جماعت ظهر  برگردد تا  اونیز بتواند بیلط مسابقه راتهیه نماید اونیز بعد از دقایقی  موفق به تهیه بیلط شد اما نكته جالب این داستان اینست هنگام عصر زمانی كه از خانه برای خرید به بیرون امدم  كودك سوم خانواده  كه تازه كلاس دوم  دوره راهنمایی  درس میخواند با دیدنم  با  لبخند  ومهربانی خاصی ازمن سوال كرد ایا بیلطی مانده تا اونیز بتواند بیلط را خریداری نماید  وقتی با پاسخ مثبت من روبرو شد همچون تیر از چله كمان رها شده بسوی خانه شان دوید اما لحظاتی بعد با چهرهای مغموم وناراحت بسویم برگشت وبا چشمهایی اشك الود گفت كه پدرم اجازه نمیدهد   ومیگوید همین كه دوتن از برادرانت به تماشا مسابقه  میروند بس است  از دیدن چهره معصومانه وكودكانه او كه گویی در آن هنگام بالهای او شكسته باشد  قلب من نیز شكست در ان لحظات از این كه نمیتوانستم به او كمكی بكنم شرمنده وخجل  برای دلداری او گفتم اشكالی ندارد حتما پدرت تورا برای تماشا بازی بعدی بجای برادارانت به مسابقه خواهد فرستاد  اما او به یكباره  با خوشحالی زایدالوصفی  با سرعت هر چه تمام  بسوی خانه شان دوید  ولحظاتی بعد با چهره ای پیروزمندانه وپر غرور بسویم برگشت  در یكی از دستهای كوچك وپر مهرش اسكناس كاغذی صد ریالی  ودر دست كوچك وپر غرور دیگرش سكه های صدر ریالی ودویست ریالی  كه از شكستن  قلك  سفالی خود بدست اورد ه بود  او تنها راه وچاره  كاربرای تماشا مسابقه والیبال را شكستن قلك  خود یافته بود  او برای رسیدن به مقصود  از تنها اندوخته مالی خود گذشته بود وچه بسیار تماشاگرانی هستند كه از تمام وجود وعشق خود میگذرند تا مردان شهرشان را یاری كنند در ان هنگام كه بیلط را در دستهای پر ومهر خود میگرفت لبخند  شیرین او  را هرگز فراموش نخواهم كرد او امروز تحصیلات دانشگاهی    خود را به پایان رسانده   ودیگر  مثل سابق به تماشا والیبال علاقه مند نیست او  برخی از رفتارها دور از شان خود میداند ومیگوید برای چه كسانی باید وقت وانرژی خود را صرف كنم  با بازیكنان پر غرور وافاده ای  كه بعضی اوقات رفتار بعضی از آنان غیر قابل تحمل  است   ویا برخوردهای  بد برگزاركنندگان  مسابقه او را از دیدن  ولذت بردن یك مسابقه والیبال كه زمانی برای تماشا آن بی قرار وبی تاب میشد باز داشته است . زمانی  مردم صحرا برای تماشا وتشویق یاران خود پشت كامیونها سوار شده ومسافتهای طولانی راطی میكردند  تا محبت وعشق وصفا را معنا كنند . انتظار مردان صحرا   از بازیكنان  خود   چیزی بیش از احترام ودوستی ومحبت متقابل است.

 یادر زمان برگزاری دیدارهای تیم ملی نوجوانان در مكزیك كه با حضور چهار تن از ملی پوشان منطقه صورت میگرفت هیجان  والتهاب ناشی از حضور بازیكنان خودی  در این مسابقات و   اهمیت  حضور بازیكنان در لباس مقدس تیم ملی   پیروزی در بازیهای فوق برای علاقه مندان دوچندان میكردد اضطراب وهیجان مردم در پای گیرنده های بازی  به اوج خود رسیده بود وهرباركه  گزارشگر تلویزیون نام  جوانان وبازیكنان منطقه را بر زبان جاری میكرد لبخند وتبسم  وغرور وشادی بر گونه های مردم منطقه مینشست  وهربار گزارشگر تلویزیون فرهاد قائمی را پرنده كوچك خوشبختی ست كویچ نام میبرد  این صحرا بود كه به شادی مینشت .

مردم صحرا آنروزها در پای صفحه تلویزیونها خود با دعا وتضرع به درگاه احدیت پیروزی وموفقیت جوانان را میطلبیدند  وهر بامداد به دنبال تیترها ی روزنامه های مختلف ورزشی واخبار رسانه های بودند تا اخرین خبرهای داغ را در ارتباط با مسابقات جهانی از خروجیها   مطبوعات بدست اورند

 بازیكنان ووبخصوص  ملی پوشان پر افتخار تیم ملی  فرهادها ادریسها وابراهیم چابكیانها وگل محمد سخاویها سرمایه معنوی  غرورو اعتبار منطقه هستنند همچنان كه ستارههای پر فروغ نسلهای گذشته والیبال اسطوره وامید وارزو نسلهای خود بودند   واینان الگوهای   اجتماعی برای بسیاری از نوجوانان وجوانان  منطقه هستنند  مردم اینها را بچه های خود دوستان ویاران خود میپندارند پس چه بهتر كه بهترین روش زندگی  اجتماعی رابرگزینند   واز ایجاد فاصله  ودوری ودیوار بلند تكبر وغرور میان خود وتماشاگران  دوری جوینند   بقول یكی از دانشمندان  هیچ  چیز در این دنیا  به اندازه  محبت ودوستی  ودرستكاری وصداقت  وسلامت فكری وعقلی   به انسان لذت زندگی وزیستن را نمیدهدخداوند زنده یاد غیاث الدین صحنه رابیامرزد اونه تنها از لحاظ فنی بازیكن كاملی بود از لحاظ اجتماعی جایگاه ومنزلت خاصی داشت محبوبیت ونجابت او هرگز فراموش شدنی نیست گرچه امروز اومیان ما نیست اما یاد وخاطرات او فراموش شدنی  نیست .

یاد یاران گرامی باد  وبدانیم كه روزها از پی هم خواهند گذشت اما آنچه خواهد ماند دوستیها ومحبتها مرام ومردانگیها  وصفا  پاكی قلبهاست ونام نیك است  نه پول وشهرت وماشین های انچنانی

پس به هوش باشیم   كه فردا خیلی دیر است

 سعدیا مر د نكونام هرگز نمیرد     مرده آنست كه نامش رابه نكویی نبرند...