تبلیغات
 ... خوش آمدید

شما تا 25 ثانیه ی دیگر منتقل می شوید

با عرض خسته نباشید به دوستان عزیز ،
از امروز دیگه روی سیستم ایجاد و مدیریت سایت وی سی پنل مطلب مینویسم ،
الان هم در حال انتقال مطالب وبلاگم با كمك سیستم انتقال مطالب وی سی پنل به سایت جدیدم هستم .
شما تا چند لحظه ی دیگه به طور خودکار به سایت جدید وارد می شوید ...
اینم آدرس سایت : http://7barg.vcp.ir


/post/archive/1390/11/3
/post/archive/1390/5/4
/post/archive/1390/5/3
/post/archive/1390/5/2
/post/archive/1390/5/1
/post/archive/1390/4/4
/post/archive/1390/4/3
/post/archive/1390/4/2
/post/archive/1390/4/1
/post/archive/1390/3/4
/post/archive/1390/3/3
/post/archive/1390/3/2
/post/archive/1390/3/1
/post/archive/1390/2/4
/post/archive/1390/2/3
/post/archive/1390/2/2
/post/archive/1390/2/1
/post/archive/1390/1/4
/post/archive/1390/1/3
/post/archive/1390/1/2
عنوان :اخبار کمیته انضباطی
متن :

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال باحضوراعضاء به منظور رسیدگی به تخلفات تماشاگران تیم کاله آمل دربازی تاریخ 4/2/90 دربازی مابین تیمهای کاله آمل وسایپا البرز به تاریخ 2/3/90 برگزارگردید.

آقای حسن منصوری سرپرست تیم کاله آمل حضوردارند . آقایان سیدامیدهاشمی وصابرسروش نمایندگان تیم سایپا درجلسه حاضرهستند .

ابتداء شکوائیه تیم سایپا قرائت گردیدوفیلم ارسالی ازسوی آن باشگاه مورد بازبینی قرارگرفت . اظهارات طرفین به شرح مضبوط درصورتجلسه استماع گردید . نماینده تیم کاله آمل بروزرفتارناشایست ازسوی تماشاگران منتسب به تیم خودراغیرقابل توجیه دانست لیکن این جواب را اعتراض به عدم اجازه برای ورود تماشاگران آملی دربازی اول ازسوی باشگاه سایپا قلمداد نمود. پس ازختم رسیدگی اعضاء به بحث ومشورت پرداختند به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید .

رای کمیته انضباطی

نظربه اینکه بروزتخلف ازسوی تماشاگران تیم کاله آمل درتوهین به برخی بازیکنان وسرپرست وتیم سایپا محرزو

مسلم است ونظربه اینکه بروزرفتارناشایست ازسوی این تماشاگران مسبوق به سابقه بودن وفاقد توجیه قانونی است . بنابراین با استناد به ماده ده وبندهای 42 و 43 و 3-43 تیم کاله آمل به یک جلسه محرومیت تعلیقی درمسابقات تاپایان لیگ سال 90 محکوم گردید .بدیهی است درصورت تکرارحکم تعلیقی غیرقابل اجراء خواهد بود .

: جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال باحضوراعضاء به منظور رسیدگی به رفتار غیرورزشی
آقای اشکان درخشان
بازیکن تیم والیبال کرمان دربازی تاریخ 31/1/90 درمسابقه بین تیمهای ابومسلم مشهد و کرمان به تاریخ 26/2/90 برگزارگردید.رای کمیته انضباطی
با امعان نظربه اینکه رفتارآقای اشکان درخشان بازیکن تیم والیبال
كرمان دورازحدانتظاروغیرمتعارف بوده است وچنانچه رفتارمناسب سرمربی باشگاههای کرمان وابومسلم درآرام نمودن جوسالن نبودبرخوردتنداین بازیکن وبرخی تماشاچیان ابومسلم موجب بروزتنش والتهاب درسالن می گردیدونظربه اینکه آقای اشکان درخشان دفاع موثری درتوجیه رفتارخودبه عمل نیاورده است . بنابراین با استناد به ماده ده وبندهای 1-42 و2-43 ازآئین نامه انضباطی سازمان لیگ نامبرده به پرداخت سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید .  
 علی فرخی
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون  منبع:سایت فدراسیون والیبال کشور